ABC-LEKARNA.cz | Poradna a zkušenosti s léky a léčbou nemocí
 Poradna a zkušenosti s léky a léčbou nemocí 

Poradna a zkušenosti HAEMOCCULT Test na okult krve ve stolici 50sáčků a 3ks

HAEMOCCULT Test na okult krve ve stolici 50sáčků a 3ks Poradna a zkušenosti s léky a léčbou nemocí, HAEMOCCULT Test na okult krve ve stolici 50sáčků a 3ks, HAEMOCCULT, Test, okult, krve, ve


HAEMOCCULT Test na okult krve ve stolici 50sáčků a 3ks

Zkušenosti s farmaceutickými a kosmetickými přípravky ostatní testy BECKMAN COULTER
Pro větší náhled klikněte na obrázek
HAEMOCCULT Test na okult krve ve stolici 50sáčků a 3ks Podělte se o svou zkušenost s léčivými přípravky HAEMOCCULT Test na okult krve ve stolici 50sáčků a 3ks. Jaký lék Vám nejvíce pomohl či naopak přinesl nežádoucí účinky a pomozte tak ostatním s efektivním užíváním léčivých přípravků BECKMAN COULTER. Chceme Vám pomoci vyléčit, nikoliv jen léčit!
 • Výrobce: BECKMAN COULTER
 • Zařazení výrobku: Zdravotnický materiál - Měřící přístroje - Diagnostika - testy - Ostatní testy

HAEMOCCULT Test na okult krve ve stolici 50sáčků a 3ks


Podrobný popis výrobku HAEMOCCULT Test na okult krve ve stolici 50sáčků a 3ks

Modifikovaný guajakový test podle Greegora- Screeningový test na okultní krvácení ve stolici.

Test HAEMOCCULT je rychlá a praktická kvalitativní metoda k odhalení okultního krvácení ve stolici jako možného příznaku onemocnění trávícího ústrojí včetně zhoubného nádoru tlustého střeva. Test HAEMOCCULT se celosvětově ve velké míře používá k vyšetření vzorku stolice asymptomatických osob se středním rizikem za účelem odhalení okultního (skrytého) krvácení ve stolici, aby se zachytilo včasné a tím i léčitelné stádium karcinomu tlustého střeva, nebo aby se objevením a odstraněním benigních adenornú (polypů) zabránilo jeho pozdějšímu vzniku. Podle celosvětově uznávaného průzkumu adenokarcinomu vzniká více než 90 % všech kolorektálnich karcinomů z adenornů přip. dysplazií. Randomizovanými studiemi (evidence based medicine) bylo ověřeno, že při použití HAEMOCCULT testu ve screeningovém programu lze u populace významně snížit úmrtnost na karcinom tlustého střeva. HAEMOCCULT se doporučuje pro profesionální použití jako diagnostická pomůcka při preventivních vyšetřeních, u hospitalizovaných pacientů pro monitorování krvácení v trávicím ústrojí, pro pacienty trpící anemií z nedostatku železa nebo pro pacienty, kteří prodělali operaci nebo mají peptický vřed, žaludeční vředy anebo jiné potíže. HAEMOCCULT ale není žádný specifický test na kolorektální karcinom nebo na jiná speciální onemocnění.

Princip metody:
Na filtrační papír testovacích obálek HAEMOCCULT , který je impregnován guajakovou pryskyřici, se nanese vzorek stolice. Jako detekční činidlo pro zaschlý vzorek slouží alkoholický stabilizovaný roztok peroxidu vodíku. Pozitivní test na okultní krvácení ve stolici se projeví během 60 sekund modrým zabarvením filtračního papíru. Základem chemické reakce je oxidace guajakové pryskyřice na modře zbarvené oxidované produkty, které může nastat pouze v přítomnosti peroxidázy. I když hemoglobin není enzym, jeho hemová část přenáší kyslík a katalyzuje tuto reakci. Předpokladem pozitivního testu na krvácení ve stolici je přítomnost hernu nebo hemoglobinu uvolňovaného z erytrocytu.

Provedení testu

1.Pacient obdrží sáček s návodem k použití s 3 testovacími obálkami a se 6 papírovými roztěrkami. Sáček se otevře odtrhnutím ochranného sáčku v perforovaném místě.

2.Nejdříve pacient na sáček napíše své jméno a datum narození.

3.Pacient odebere ze tří po sobě následujících stolic dva vzorky stolice z různých míst. V případě většího počtu stolic v jednom dni, pacient odebírá vzorek až další den. Stolice nesmí přijít do styku s vodou. U záchodu s mísou, v níž stojí voda, je vhodné hladinu vody zakrýt jedním, dvakrát přeloženým, listem novinového papíru. Po odebrání vzorku 2 - 3 x spláchněte, aby se zabránilo ucpání odpadu. První roztěrkou pacient odebere, v závislosti na konzistenci stolice, vzorek velikosti čočky až hrachu a rozetře v levým, červeně orámovaném testovacím políčku testovací obálky testu HAEMOCCULT. Testovací políčko by mělo být zcela nebo téměř zcela zaplněno ne příliš tenkou vrstvou vzorku. Druhou roztěrkou odebere z jiného místa stolice další vzorek a rozetře v pravém testovacím políčku. Testovací obálku uzavře, na zadní stranu napíše jméno a datum odběru vzorku a k usušení vzorku obálku vloží do ochranného sáčku.

4.Následující dny, kdy dojde k vyprázdnění, postupuje při odběru vzorku a vyplnění testovací obálky HAEMOCCULT stejně.

5.Uzavře ochranný sáček a odevzdá jej svému lékaři k vyhodnocení. Sáček HAEMOCCULT je z antimikrobiálního papíru. Zalepený sáček zajišťuje hygienické uchování až po vyhodnocení v laboratoři.

Citlivost testu
HAEMOCCULT má přesně definovanou citlivost, která se při screeningu osvědčila. V četných amerických a evropských prospektivních, řízených a většinou randomizovaných studiích s více než 350 000 osobami bylo prokázáno, že prostřednictvím testu HAEMOCCULT při každoročně prováděném testu se u populace muže snížit úmrtnost na kolorektální karcinomy přibližně o 35 %, při provádění vyšetření jednou za dva roky asi o 20 %. 3-8 Citlivost musí být nastavena tak, aby byla míra objevení krvácení v kolorektální oblasti v důsledku kancerózních a prekancerózních neoplasií co možná nejvyšší, zároveň ale aby bylo zabráněno reagování na bezvýznamnou (nepatologickou) příměs krve ve stolici. 9-11 Z tohoto důvodu vede krvácení v horním trávicím ústrojí k pozitivnímu výsledku jen tehdy, když se po bakteriálně enzymatickém odbourání během průchodu žaludkem a střevem nachází ve vzorku stolice ještě dostatečné množství hemoglobinu nebo hernu. Další produkty odbourávání od porřyrinů, až po bilirubin již reakci nekatalyzují. Senzitivita pro opakovaný screening s testem HAEMOCCULT pro kolorektální karcinomy je 72 - 78 %, specificita je 98 % a odhad pozitivní hodnoty je 10-17 %? U většiny těchto studií byli pacienti vyzváni, aby nejméně 3 dny před a pak po dobu testu dodržovali dietu (žádné syrové, nepropečené nebo červené maso) a nejméně 7 dnů před a pak po dobu testu neužívali žádné látky jako kyselina acetylsalicylová nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky (Ibuprofen, Indometacin, Naproxen apod.), aby případné tím vyvolané krvácení nevedlo k pozitivním výsledkům testu. Závoveň bylo během většiny těchto studií doporučeno nekonzumovat denně ovoce nebo léky obsahující více než 250 mg vitamínu C, jelikož tato látka by případně mohla potlačit pozitivní výsledek testu. Klinické studie s [51 Cr] chromém znač kovanými erytrocyty ukazují, že denní ztráta 2 až 3 ml krve představuje přibližně dolní limit pro onemocnění trávicího ústrojí. Vyšetřením vzorku stolice zdravých dobrovolníku, kterým byla do stolice in vitro přimíchána krev, vedl test HAEMOCCULT při koncentraci 0,3 mg Hb/g ve stolici v 50 % k pozitivnímu výsledku.

Důležité informace

 • I když se při sledování během 60 sekund modře zbarví pouze jedno ze šesti testovacích políček, znamená to, že HAEMOCCULT test je pozitivní, jelikož byla v tomto jednom vzorku nalezena okultní krev. V tomto případě musí následovat vyšetření k objasnění příčiny pozitivity testu.
 • V případě pozitivního výsledku se test HAEMOCCULT nesmí opakovat znovu za účelem ověření výsledku. Prokázané krvácení muže být občasné (přerušované).
 • Negativní výsledek testu nevylučuje kolorektální lézi, protože gastrointestinální krvácení muže být občasné (přerušované), krev nemusí být ve stolici rovnoměrně rozložena a hemoglobin se při průchodu střevem odbourává. Při nejasných břišních potížích nebo jiných podezřelých faktorech musí být i při negativním testu provedeno objasnění dalšími diagnostickými metodami.
 • Když je na stolici viditelná krev, neměly by se odebírat žádné vzorky (např. při menstruaci, aktivních hemeroidech).
 • Krvácení z hemeroidů vede jen zřídka k pozitivnímu výsledku testu, protože hemoglobin je uzavřený v nepoškozených erytrocytech a nelze jej pro guajakovou reakci užít. Pokud se v případě pozitivního testu objeví hemeroidy, musí se po jejich ošetření a zhojení test každopádně opakovat, jelikož pozitivní výsledek testu mohl být zapříčiněn ještě dodatečným zdrojem krvácení v tlustém střevě.
 • Průzkumy ukázaly, že substituční terapie, při níž se nahrazuje železo, nevede při běžném dávkování k falešně pozitivnímu výsledku, ale tmavé zabarvení stolice znemožňuje odečet. Některé přípravky s obsahem železa však obsahují více než 250 mg vitamínu C na jednu dávku.
 • Léky a nadměrné požívání alkoholu mohou způsobit pozitivní výsledek v případě, že jejich účinky vedou ke gastrointestinálnímu krvácení.
 • Používání antiseptík s obsahem jódu v anální oblasti muže vést k falešně pozitivnímu výsledku.
 • Rehydratace (zvlhčení) vzorku stolice nebo použití vzorku žaludeční šťávy se nedoporučují.
 • Každý pacient s pozitivním testem stolice by měl podstoupit kompletní kolonoskopické vyšetření. Pokud to není možné, měla by být u pacienta provedena flexibilní sigmoidoskopie s dvojitým kontrastním rentgenovým vyšetřením.

Dietetická opatření a medikace

Dietetická omezení, uváděná ve studiích týkajících se vyšetření na krev ve stolici, mohou být v rámci screeningového programu uvolněna, aby se u pacientu dosáhlo větší ochoty k provedení testu. Modifikace dietního opatření muže mít vliv na míru pozitivity. Pro široké použití testu HAEMOCCULT jsou však v různých zemích doporučena různá dietetická omezení, nejrestriktivnější v USA. Ve francouzském národním screeningovém programu kolorektálního karcinomu není nutné žádné dietetické omezení pro HAEMOCCULT.

Od r. 1977 se test HAEMOCCULT rutinně používá v německém Programu pro včasné odhalení rakoviny. V zájmu vyšší účasti bylo od samého začátku upuštěno od přísných dietetických omezení, jelikož se ukázalo, že normální strava neměla žádný vliv na míru pozitivity a ani požití 200 g tatarského bifteku (syrového masa) nevedlo k pozitivnímu výsledku testu. Schwarz se spolupracovníky vyhodnotili výsledky prvního roku screeningu 17: 2,42 milionu žen a 1,06 milionu mužů od 45 let se podrobilo 3 dennímu testu na krev ve stolici. Účastníci byli informování před a po dobu testu požívat stravu bohatou na vlákniny a zříct se syrových a polosyrových masných výrobku a většího množství léku, obsahujících vitamín C. S tímto poukazem na dietu bylo u žen 1,0 % a u mužů 1,5 % testu pozitivních. Míra pozitivity byla tudíž pod 3 %. U 4,7 % žen a 10,7 % mužů s pozitivním výsledkem testu byl nalezen karcinom. Proto smějí být dnes v německém Programu pro včasné odhalení rakoviny používány jen takové testy, které vykazují popisované vlastnosti za normálních podmínek stravování. Díky vyvážené citlivosti testu HAEMOCCULT stačí vyšetřované osobě doporučit, aby tři dny před prvním odběrem vzorku stolice až do skončení testu konzumovala stravu bohatou na vlákniny, tedy dostatek celozrnného pečiva, ořechu, pšeničných otrub, aby se zvětšil objem stolice a urychlil průchod trávicím ústrojím. Při bezvlákninové stravě by se nemusela přítomnost léze projevit krvácením. Ze stravy je však nutno vyloučit potraviny obsahující krev (jelita, krvavá tlačenka, nepropečené maso). Příliš velké množství vitamínu C muže znemožnit detekci krve ve stolici. Toto zjistil Jaffe se spolupracovníky v r. 1975 u pacientky, o níž bylo známo, že trpí krvácením ze střeva, která užívala 2 g kyseliny askorbové denně. Po několikadenní přestávce byl výsledek testu pozitivní, několik dní po opětovném užívání 4 x 500 mg vitamínu C znovu negativní. V dodatečných vyšetřeních s pokusnými osobami se autoň snažili toto pozorování kvantifikovat: 4 zdravé osoby se zpočátku negativním výsledkem testu požily 20 ml autologní krve.

2 až 4 dny poté byly testovací obálky silně pozitivní. Když ale pokusné osoby ještě navíc užívaly vitamín C (denně 750 mg až 1500 mg ve 3 - 4 stejně vysokých dávkách) hodinu RO požití krve se začala intenzita modrého zbarvení plynule zeslabovat a při denní dávce nad 1500 mg bylo zbarvení zcela potlavčeno. Při užívání více než 750 mg vitamínu C denně není vitamín C zřejmě ve střevech vždy kompletně resorbován. Nachází-li se ve stolici zbytkové množství, muže tím být znemožněn pozitivní výsledek testu, protože kyselina askorbová působí redukčně. Zhodnocení těchto studií vedlo v USA k omezení denního pňjmu vitamínu C na 250 mg, v Evropě se doporučuje jako nejvyšší denní dávka většinou 500 mg. Toto množství lze lehce dodržet i při normálním stravování, když vyšetřované osoby tři dny před a během testu neužívají léky s vitamínem C nebo nepijí šťávy obohacené vitamínem C. U léků, které mohou vyvolat krvácení ze střeva, např. kyselina acetylsalicylová (ASK) nad 325 mg/denně, nesteroidní antiflogistika (NSAR), antikoagulancía, je nutné v každém jednotlivém případě zvážit, zdaje možno jejich užívání šest dní nebo déle (nejméně tři dny před a tři během testu) bez rizika snížit nebo vysadit.

Některé kombinace léků s jinými přípravky, pokrmy či bylinkami mohou mít neblahé následky na naše zdraví a snížit účinnost léčby. Máte problémy? Sdělte nám své příznaky - Pomůže vám naše poradna.


Diskuze Diskuze: otázky a odpovědi, zkušenosti a poradenství k HAEMOCCULT Test na okult krve ve stolici 50sáčků a 3ks - Diskuze je prázdná – vložte svou zkušenost nebo vložte svůj dotaz jako první

Vaše zkušenost/Komentář/Dotaz týkající se HAEMOCCULT Test na okult krve ve stolici 50sáčků a 3ks

Položky označené * jsou povinné.
Vaše jméno *:
E-mail :
Předmět *:
Text příspěvku *:
Opište kód *:
(kontrola spamu)
"lekarna"
Chcete-li obdržet odpověď / reakce na Váš příspěvek, nezapomeňte vyplnit položku E-mail. Vaše emailová adresa nebude zobrazena ani jinak použita.

 

NEPOSKYTUJEME ZDRAVOTNÍ PORADENSTVÍ. Naše online poradna je určena pro všechny pacienty, užívající některý z léčivých přípravků, pouze pro obecné informační účely. Poradna v žádném případě neslouží jako náhrada odborné lékařské péče. Poradna pomáhá se správným užíváním léčivých přípravků, odhalit vzájemnou nesnášenlivost léčiv, při snížení výskytu nežádoucích, vedlejších účinků léčiv a jako osvěta a zdroj informací. Pokud si myslíte, že potřebujete lékařkou pomoc, okamžitě zavolejte svého lékaře nebo vytočte číslo 155.
Aktuální diskuze - LÉKY
Nejnovější příspěvky v diskuzi:

CAPISTAN - CAPISTAN 160 MG 60X160MG Tobolky
Vložil: Jan Šmíd
2021-06-12 18:31:02

Dobrý den , proč se do bylinkového přípravku přidává:oxid titaničitý (E 171)Látka, kterou jíme v běžných potravinách, je jedovatá a tím pádem nebezpečná. Ve svém stanovisku to uvedl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Jedná se titanovou bělob...
Diosminol - Diosminol micronized - 60 tablet
Vložil: Julie Wechová
2021-06-08 18:15:13

Mám chronickou žilní nedostatečnost, křečové žíly a navíc jsem měla po odstranění šedého zákalu otok makuly. Půl roku byl léčen Aescinem bez úspěchu. Neměla jsem recept na Detralex a v lékárné mi doporučili Diosminol. Po 3 týdnech užívání se mi oko ...
Biofenac 100mg - BIOFENAC 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY 20X100MG Potahované tablety
Vložil: Šárka Křivoñová
2021-05-30 10:22:04

Užívám léky na vysoký krevní tlak a magnézium.mohu užívat biofenac na páteř?...
sumatriptan - SUMATRIPTAN MYLAN 50 MG 18X50MG Potahované tablety
Vložil: parikova
2021-05-03 08:25:26

Jaký je rozdíl v léku SUMATRIPTAN MYLAN a SUMATRIPTAN actavis?Mám je brát v případě migrény na kterou trpím,ale po požití prvního uvedeného léku ,se mi udělalalo zle.Cítila jsem tlak na hrudi a bolení končetin,po nějaké době to odeznělo ,hlava nebolela,ale ...
Innéov hustota vlasů tablety - Inneov Hustota a objem vlasů 2x tbl.30 - barvením poškozené, vysušené vlasy
Vložil: Lucie Zahálková
2021-04-29 16:24:56

Dobrý den potřebuji objednat tablety od Innéov na hustotu vlasů. Byla jsem velice spokojená. Děkuji Zahálková ...

Aktuální diskuze - NEMOCI
Nejnovější příspěvky v diskuzi:

Zibor 3500 IU - Zibor 3500 IU
Vložil: Jaroslav
2021-06-10 21:24:49

Dobrý den, chci se zeptat můžou být injekce ziboru různé naplněné. Užívám ted zibor a když si ho aplikuji tak mi příjde že každá injekce je jinak naplněná v některých je velká vzduchová bublina a v některých menší.Děkuji za odpověd Jaroslav...
Vyrážka v podpaží - Vyrážka v podpaží
Vložil: Eva
2021-06-10 20:34:01

Dobrý den, chci se zeptat, udělala se mi vyrážka v obou podpažích. Strašně hodně to štípe a svědí. Vůbec netuším jestli to je třeba pouze s pocení nebo něco víc mám to už asi 3 týdny a začalo to pouze jednou vyrážkou. ...
Hnedý vytok - Meskanie mentruacie
Vložil: Silvia
2021-06-10 14:32:45

dobrý deň minuly mesiac som mala dostať 4.5 menštruáciu a namiesto toho som mala hnedý vytok sem tam bola niekedy krv ten vytok trval dlho ale nebrala som to moc do úvahy možno nejaký stres lebo niečo niekedy mi menštruácia vynechávala a reku na druhý mesiac vlastn...
Fliačikom na zaludi - Červené fľaky na žaludi penisu
Vložil: Pavel
2021-06-07 14:42:03

Mám nebolestivý a nesvrbivy fliačikom na žalúdku. Niečo podobné som už dávnejšie mal a vtedy pomohol canesten. Uvidím, ako to pôjde teraz...
Zčervenaly žalud - Mykóza na penise?
Vložil: Pavel
2021-05-12 11:01:20

Dobry den. Už dlhodobě bojuji s červenymi flekma na žaludu a pri stoporeni neni hladky ale ma jak keby mini hrbolky pod pokozkou. Neni to ovšem hmatatelne ale jen viditelne. Jedna sa o mykozu nebo to muže byt něco jine?...


ABC-LEKARNA.cz - Online poradna, zkušenosti a recenze pacientů s užíváním léčivých přípravků, jaký lék nejlépe zabírá na Vaše nemoci a vedlejší nežádoucí účinky. Informační web o lécích na předpis, volně prodejných lécích a doplňcích. Pokud si myslíte, že potřebujete lékařkou pomoc, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo vytočte číslo 155. Informace zde zveřejněné jsou pouze obecné a nejesou náhradou odborné lékařské pomoci, diagnózy nebo léčby!
sitemap.txt